Feedback fra skolerne

Kommentarer fra skolerne:

“Tydeligt og enkelt budskab kommunikeret på en behagelig måde som eleverne følte sig tilpas ved.”
“Troværdige og fangende videointerviews, som eleverne lyttede til.”
“God information i forældrebrevet. Brevet sender jeg til både kollegaer og forældre, som baggrund for information og rådgivning af de unge.”
“God afvejning af din taletid, videoer, gruppearbejde og diskussion.”
“Vi synes det var fedt med øvelser, så eleverne også blev aktiveret.”
“Mange tak for at komme ud på skolen, det var spændende og interessant.”
“Noget der gik igen hos eleverne var at det var godt med 1.håndsberetninger fra de 3 personer. De sagde at det gjorde det meget troværdigt. Ydermere blev der sagt, at det var spændende, inspirerende og dejligt med noget info om bander, som ikke kommer fra medierne.”
“Oplægget var spændende og eleverne var meget optagede af det.”
“Alle forældre i Danmark burde se dit foredrag.”

Ring til os

Vi samarbejder med en lang række personer, specialister og virksomheder
inden for det kriminalpræventive område